Aftalen med hovedleverandører om varetagelse af tolkebistand træder i kraft per 1. august 2019. 

Tegnsprogstolkning: 

  • Region Syddanmark: Tolkdanmark ApS                        
  • Region Midtjylland: Tolkdanmark ApS
  • Region Nordjylland: CFD
  • Region Sjælland: Tolkdanmark ApS
  • Region Hovedstaden: Tolkdanmark ApS

Skrivetolkning: 

  • Region Syddanmark: Ingen aftale endnu
  • Region Midtjylland: Kommunikation og Formidling
  • Region Nordjylland: Kommunikation og Formidling
  • Region Sjælland: Ingen aftale endnu
  • Region Hovedstaden: Kommunikation og Formidling

Der er endnu ikke indgået aftaler for så vidt angår Region Syddanmark og Region Sjælland om skrivetolkning. 

Fritvalgsleverandørerne bliver offentliggjort løbende, når der indgås aftaler.