Projekt sætter fokus på elever med psykiske vanskeligheder på ungdomsuddannelserne

[06.11.2018]

Hvad karakteriserer et godt inkluderende undervisningsmiljø på ungdomsuddannelserne? Hvordan skal lokale indsatser spille sammen med Specialpædagogisk støtte - SPS, og hvordan tilrettelægger uddannelsesstedet indsatsen?

Det er nogle af de spørgsmål, der var i fokus i det netop afsluttede forsøgs- og udviklingsprojekt "Vidensgrundlag om SPS og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser".

Psykisk sårbarhed på ungdomsuddannelserne

Flere og flere unge med dokumenterede psykiske funktionsnedsættelser får støtte via SPS-ordningen.

Det er baggrunden for, at styrelsen har fået gennemført en kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever og et casestudie om inkluderende læringsmiljøer på ungdomsuddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har spurgt 288 ungdomsuddannelsesinstitutioner om hvilke indsatser og tiltag de har til psykisk sårbare unge i dag.

Det har, sammen med et mindre casestudie, der fokuserer konkret på tre gymnasier, givet viden om, hvordan der bygges bro mellem SPS-indsatsen og skolens andre indsatser, der har fokus på at understøtte et inkluderende læringsmiljø.

Fælles målsætninger gavner arbejdet med inkluderende læringsmiljøer

Litteraturstudiet viser blandt andet, at indsatser, der er målrettet undervisere, vejledere og øvrige ressourcepersoner på skolen, og fælles målsætninger for skolens arbejde med inklusion, er helt centrale.

Projektet har kortlagt viden fra forskningen om, hvordan inkluderende læringsmiljøer og SPS kan understøtte trivsel og læring blandt unge med psykiske funktionsnedsættelser på ungdomsuddannelserne, og hvilke indsatser, metoder og strategier der er afprøvet, og hvordan de virker.