Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMU kursister

[12.05.2016]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået foretaget en undersøgelse af forekomsten af ordblindhed blandt AMU kursister vurderet med Ordblindetesten.

Ordblindetesten anvendes på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelse. Rapporten, som er udarbejdet af Center for Læseforskning, viser, at 37 % af AMU kursisterne klarer sig under grænsen for ordblindhed på Ordblindetesten. Dette høje antal svarer til antallet af AMU-deltagere, som enten havde fået at vide, at de var ordblinde, eller som gik eller havde gået til specialundervisning for læse-stavevanskeligheder.

Der kan dog være mange årsager til, at man scorer lavt på Ordblindetesten. Det er således vigtigt, at Ordblindetesten anvendes, når der er mistanke om ordblindhed, samt at resultatet af Ordblindetesten sammenholdes med en faglig vurdering af læsevanskelighederne samt læse – og skrivekravene på AMU kurset.

Undersøgelsen peger derudover på en god overensstemmelse mellem Ordblindetesten og Visitationstesten, som anvendes til vurdering af ordblindhed på AMU.

Læs rapporten her.

 

Fakta

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer den specialpædagogiske støtteordning (SPS) til AMU-kursister. SPS-ordningen på AMU er en forsøgsordning.

Siden 2003 har forsøgsordningen været hjemlet på finansloven.