Elever og lærere: It-støtte hjælper og skal være en del af undervisningen tidligt

[28.04.2016]

Resultater fra projektet ’It-rygsæk til tiden’ viser, at elever og lærere er positive over for it-støtte. De mener samtidig, at it skal tænkes ind i undervisning tidligere, og det tager tid at indarbejde it i undervisningen for både lærere og elever.

Projektet ’It-rygsæk til tiden’ er netop afsluttet. Formålet med projektet var at undersøge, hvordan der kan blive skabt mere smidige overgange for ordblinde i udskolingen på vej til ungdomsuddannelser. Projektet har blandt andet undersøgt, hvordan eleverne med ordblindhed selv oplever, hvilken betydning det har for dem at få it-støtte til oplæsning og stavestøtte allerede i folkeskolens udskoling i stedet for først, når de er startet på en ungdomsuddannelse, og hvilke faktorer, de oplever, har betydning for en vellykket implementering af it-støtten.eleverne og lærere oplever, at det er afgørende, at der er ressourcer til instruktion og implemente-ringen af it-støtte, hvis it-støtte skal virke, og at hurtig instruktion giver bedre anvendelse.

Resultaterne fra projektet viser, at:

  • lærerne efterlyser viden om it-hjælpemidler og viden om ordblindhed. It tager tid både for lærere og for elever, og der er behov for procedure for og ressourcer til support ved tekniske vanskeligheder til både for lærere og for elever.
  • eleverne ønsker it-støtten tænkt ind i undervisningen og savner forståelse for deres handicap fra lærernes side. Eleverne mener ikke, at der er ikke nok tid til at bruge it-støtten i undervisningen.
  • både elever og lærere vurderer, at der er udbytte af it-støtten i projektet, men at det er for sent med tildeling i udskolingen. Støtten bør ifølge dem allerede iværksættes fra 5. klasse. Når tildeling af støtte sker før ungdomsuddannelsen, bliver it en integreret del af elevernes læringsstrategi, men for at den studiestrategiske brug af it fremmes, er det vigtigt, at lærerne tænker it ind i undervisningsplanlægningen.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling afholdt i marts i år et kick off-arrangement med centrale parter på ordblindeområdet. Kick off-arrangement skød et udviklingsarbejde i gang, der skal sikre, at ordblinde får samme muligheder som andre. Ministeren lancerer snart en række initiativer på ordblindeområdet.

Læs rapporten her.

 

Fakta

Projektet ’It-rygsæk til tiden’ løb fra 2013-2015 og er gennemført af Professionshøjskolen UCC for den daværende Kvalitets- og Tilsynsstyrelse.

Undersøgelsen indbefatter screeninger af 2.459 skoleelever i 9. og 10. klasse i fire kommuner og tildeling af it til 289 støtteberettigede elever.

Projektet afdækker elever, lærere og vejlederes perspektiver på tidlig tildeling af læse- og skrive¬hjælpemidler og hvilke faktorer elever og lærere oplever som væsentlige for vellykket implementering af den tidligere tildeling af it og smidige uddannelsesovergange mellem grundskole og ungdomsuddannelse.