search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Ny ordblindetest på tværs af uddannelser

[03.02.2015]

Undervisningsministeriet har lanceret en test til ordblinde.
Ordblindetesten skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

Ordblindetesten skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af uddannelser og skal bidrage til en målrettet vejledning, undervisning og støtte til elever og studerende med ordblindhed.

Ordblindetesten kan skabe mere smidige overgange mellem uddannelser og uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed. Elever og studerende skal ikke testes igen, hvis de én gang er blevet testet med Ordblindetesten og på den baggrund vurderet ordblinde.

Læs mere om Ordblindetesten på www.uvm.dk.