Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelser med SPS

Oversigt over videregående uddannelser med mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en videregående uddannelse af følgende slags:

  • Videregående uddannelser, der berettiger til SU (oversigten varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte). Du kan dog ikke få SPS til private uddannelser, selv om de er godkendt til SU. Obligatoriske praktikperioder i uddannelsen giver også ret til SPS, selv om de ikke berettiger til SU.
  • Teoretisk og praktisk pædagogikum under Ministeriet for Børn og Undervisning. 
  • Uddannelse på pastoralseminarierne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 
  • Studieophold i udlandet, der er godkendt som en del af din danske uddannelse, du er ved at tage, og som berettiger til SU. 
  • Hele videregående uddannelser i udlandet, som er godkendt til SU. 
Uddannelser du ikke kan få SPS til

Du kan ikke få SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, for eksempel HD, merituddannelser eller masteruddannelser.

Du kan heller ikke få SPS til private uddannelser, selv om de er godkendt til SU.