Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Studierejser og praktik

Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS) til en obligatorisk studierejse og/eller praktikperiode.

Studierejse

Du kan få SPS til en obligatorisk studierejse enten i Danmark eller i udlandet.

Som udgangspunkt kan uddannelsesstedet søge om at få dækket de udgifter, som er forbundet med at få hjælpere og tegnsprogstolke med på studierejsen.

Det gælder for eksempel udgifter i form af transportomkostninger, hotelværelse, løn, diæter og indgangsbilletter.

Praktik

Du kan få SPS til obligatoriske praktikperioder i forbindelse med din uddannelse enten i Danmark eller i udlandet.

Støtteformerne vil typisk være de samme, som du har fået bevilget til undervisningen på uddannelsesstedet.

Støtte til praktikperioder i udlandet kan ikke overstige det økonomiske niveau for støtte, som du får eller ville kunne få under uddannelse i Danmark.