Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kronisk eller alvorlig sygdom

Studerende med en kronisk eller alvorlig sygdom bliver ofte fulgt på specialiserede afdelinger på hospitalerne. Der kan være behov for behandlinger og kontroller mere eller mindre intensivt. Behandlinger eller progression af sygdomsforløbet m.v. kan medføre højt fravær på uddannelsen.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere om regler vedr. sygdom, herunder regler om tillæg af SU-klip og handicaptillæg til SU.

Eksempler på støtteformer (SPS)

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, fx koncentrationsvanskeligheder eller problemer med at huske eller prioritere i pensum, er det muligt at søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Den specialpædagogiske støtte omfatter efter behov bl.a. støttetimer, hjælpemidler og instruktion heri, sekretærhjælp m.v. SPS skal sikre, at studerende kan opfylde uddannelsens mål.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom som syn- eller bevægelsesvanskeligheder kan også give mulighed for få støtte gennem SPS-ordningen. Læs mere under støtteformerne "Blind eller svagsynet" eller "Bevægelseshæmmet".  

Hvis der er bevilget støttetimer, kan der fx arbejdes med udvikling af strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur, med brug af planlægningsværktøjer, som den studerende kan anvende i en konkret skriveproces, eller med at opdele større projekter i mindre og dermed mere overskuelige delprojekter og arbejdsgange.

Støttetimer kan ikke anvendes til repetition 

SPS kan ikke anvendes til imødegå fravær som sygdommen medfører, og kan dermed ikke anvendes til repetition af pensum.

Særlige vilkår for prøver og eksaminer

Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.