Uddannelser med SPS

Oversigt over ungdomsuddannelser med mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser: 

  • STX (almen studentereksamen) 
  • HHX (højere handelseksamen) 
  • HTX (højere teknisk eksamen) 
  • HF (højere forberedelseseksamen) 
  • GSK (gymnasiale suppleringskurser) 
  • EUD (erhvervsuddannelse) 
  • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) 
  • PAU (pædagogisk assistent)
  • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)