Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Studieture og praktik

Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS) til en obligatorisk studierejse og/eller praktikperiode.

Studierejse

Du kan få SPS til en obligatorisk studierejse enten i Danmark eller i udlandet.

Som udgangspunkt kan uddannelsesstedet søge om at få dækket de udgifter, som er forbundet med at få hjælpere og tegnsprogstolke med på studierejsen.

Det gælder for eksempel udgifter i form af transportomkostninger, hotelværelse, løn, diæter og indgangsbilletter.

Praktik

Du kan få SPS til en praktikperiode, som er en obligatorisk del af din uddannelse.

Støtteformerne vil typisk være de samme, som du har fået bevilget til undervisningen på uddannelsesstedet.