Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betingelser

Du skal opfylde nogle betingelser for at få specialpædagogisk støtte (SPS).

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:

  • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever 
  • være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til 
  • være uddannelsesaktiv

Forhold styrelsen skal vurdere

De generelle betingelser for at få SPS skal ses i sammenhæng med, at styrelsen vurderer, at:

  • støtten er nødvendig for at kompensere en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen
  • funktionsnedsættelsen kan kompenseres og 
  • det er praktisk muligt at anskaffe støtten

Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis styrelsen for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Din alder

Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.