Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny bekendtgørelse og vejledning

[23.12.2013]

Ny bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser præciserer, hvordan institutionerne skal administrere tilskudsordningen.

Den 1. januar 2014 træder en ny bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser med videre i kraft. 

Bekendtgørelsen indebærer ikke ændringer i elevernes ret til specialpædagogisk bistand og omfanget deraf ved ungdomsuddannelserne, men præciserer fremgangsmåden ved institutionernes administration af ordningen. 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for bedre forståelse af visse bestemmelser.

Bekendtgørelse nr. 873 af 1. september 2008 ophæves med den nye bekendtgørelse.

I tilfælde af spørgsmål til bekendtgørelsen eller vejledningen kan Jannie Worm Eriksen kontaktes på mail: jannie.worm.eriksen@ktst.dk.