Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Rapport giver ny viden om specialkostskoler

[17.12.2013]

Den nuværende tilskudsmodel for landets frie kostskoler med særlige undervisningstilbud er administrativt tung og passer ikke til skolernes praksis. Det viser en ny rapport. En arbejdsgruppe skal komme med forslag til en ny model.

Når frie kostskoler med samlede særlige undervisningstilbud skal søge specialundervisningstilskud i dag, skal de ofte søge tilskud til hver enkelt af deres elever ud fra individuelle støttebehov. Men skolerne anvender sjældent tilskuddet til individuelle tilbud. Tilskuddet bliver i stedet brugt til at danne små hold, lave tolærerordninger og oprette klasser med færre elever. Dermed er der et misforhold mellem, hvordan pengene søges og bevilges, og den måde, som de derefter anvendes på.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som Epinion har udarbejdet for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Rapporten viser også, at skolerne finder den nuværende tilskudsmodel administrativt tung. Rapporten er udarbejdet til en arbejdsgruppe, med deltagelse af Undervisningsministeriet, Efterskoleforeningen og Foreningen Frie Fagskoler. 

Gruppen arbejder med forslag til nye tilskudsordninger for de frie kostskoler som en konsekvens af de ændrede regler om specialundervisning og inklusion, der trådte i kraft i folkeskolen i 2012. Arbejdsgruppen skal bruge rapportens konklusioner til at kvalificere arbejdet med at udvikle en ny tilskudsordning for de frie kostskoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Den nye model skal passe bedre til skolernes praksis og bidrage til, at der fortsat er gode tilbud til elever med særlige behov.

Det forventes, at en ny tilskudsmodel kan træde i kraft fra skoleårets start i august 2015.

Fakta

 • Frie kostskoler er en samlebetegnelse for efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (også kaldet frie fagskoler).
 • Der er i Danmark 40 frie kostskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud. 20 af disse frie kostskoler er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud målrettet elever med særlige behov som for eksempel indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Derudover er der 20 efterskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud rettet mod elever med læse- og skrivevanskeligheder.
 • Analysearbejdet har omfattet 41 frie kostskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud. En af disse skoler lukkede med udgangen af skoleåret 2012/2013. I analysearbejdet har Epinion endvidere set på 17 almene frie kostskoler, der modtager store tilskud til specialundervisning.

Kontakt

 • Ane Hesselbæk Andreasen

  Ane Hesselbæk Andreasen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anand5@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5768