Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Lukning af programlicens

[27.03.2019]

Hvis du har fået bevilget en programlicens til CD-ORD eller IntoWords bliver licensen lukket, når du afslutter din uddannelse.

Du har muligvis fået en besked fra e-Boks, hvor der står ”Meddelelse om SU Lukning af licens 2019”. Brevet drejer sig ikke om SU, men om den programlicens til CD-ORD eller IntoWords, du har lånt i forbindelse med din uddannelse.

Udlånet af programlicensen kan forlænges, hvis du fortsætter på en ny uddannelse.

Du har en frist på 4 uger til at kontakte SPS-vejlederen på dit nye uddannelsessted og få forlænget udlånet.

Hvis programlicensen er blevet lukket, kan du søge om en ny programlicens, når du starter på en ny uddannelse.