Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fejl i e-Boks breve

[14.12.2017]

Vi har konstateret, at der desværre har været fejl i en del af de breve, som er sendt til e-Boks i løbet af december måned.

Fejlen har betydet, at det har været svært at forstå indholdet af afgørelsen/bevillingen. Der er ikke tale om indholdsmæssige fejl i afgørelserne.

Fejlen er blevet rettet og brevene vil blive genfremsendt til e-Boks hurtigst muligt.

Klagefrist

Hvis du har fået et afslag med en klagefrist på fire uger, skal en eventuel klage være modtaget i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest fire uger fra den dag du har modtaget det korrekte brev i e-Boks.