Støtteformer

PC-bruger med handicap

Elever på frie kostskoler kan få SPS i form af for eksempel specialundervisning.

Betingelser

Paragraftegn

Læs om betingelserne for at få specialpædagogisk støtte til elever på frie kostskoler.

Sådan søger du

Papiransøgning

Det er altid skolen, der søger om specialpædagogisk støtte til elever på frie kostskoler.

Spørgsmål og svar

Fingre på tastatur

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om specialpædagogisk støtte.