Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Spørgsmål og svar

 • Spørgsmål og svar

  • Hvad gør man med hjælpemidler, der er bevilget på en efterskole?

   Hvis eleven skal videre på en ungdomsuddannelse, kan han eller hun tage sine hjælpemidler med sig. Det gælder også, hvis eleven skal tage et år på en anden efterskole. Man skal bede det nye uddannelsessted om at søge om en overflytningsbevilling i styrelsen.

   Forlader man uddannelsessystemet, skal man aflevere sine hjælpemidler på skolen.

  • Kan man klage over en afgørelse om tilskud til SPS?

   Det er ikke muligt at klage over tilskuddets størrelse, da tilskuddet ydes efter en taxametermodel med en takst pr. elev. Denne takst er fastsat på finansloven.

  • Er der efterskoler for elever med særlige behov?

   Der findes omkring 40 specialefterskoler i Danmark, der henvender sig til ordblinde elever og elever med særlige behov.

   Du kan finde oplysninger om de enkelte skoler på efterskoleforeningens hjemmeside.

  • Mit barn får ikke den nødvendige specialpædagogiske støtte på sin skole – hvad gør jeg?

   I første omgang skal du kontakte ledelsen på skolen og vende sagen med den. Det er skolens ansvar at møde elevens behov.

   Du er også velkommen til at kontakte styrelsen.