Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

PPR-udtalelse, skoleudtalelse og udtalelse fra anden faglig sagkyndig person

PPR-udtalelse, skoleudtalelse og udtalelse fra anden faglig sagkyndig person: de tre former for dokumentation, som knytter sig til ansøgning om SPS på frie kostskoler.

PPR-udtalelse

Udtalelser fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal indeholde en vurdering af elevens vanskeligheder og behov samt PPR’s forslag til foranstaltning. Dette skal foretages på baggrund af den enkelte skoles tilbud og elevens forudsætninger.

Eksempler på foranstaltninger kan være specialundervisning, personlig assistance og hjælpemidler.

Ved anbefaling af tilskud til specialundervisning skal PPR vurdere om eleven har et behov på over eller under 9 klokketimer pr. uge.

PPR’s forslag er baseret på, at eleven har søgt om optagelse på efterskole, og PPR’s forslag indebærer ikke stillingtagen til betalingsforhold i forbindelse med opholdet.

PPR-udtalelsen skal desuden indeholde en beskrivelse af eventuelt tidligere foranstaltning. Herunder en kort beskrivelse af elevens skoleforløb, eventuelt med styrker og svagheder samt tidligere foranstaltninger som specialundervisning og hjælpemidler.

Skoleudtalelse

Skoleudtalelsen skal ses som et supplement til PPR-udtalelsen. Den skal kort beskrive baggrunden for, at der søges tilskud, ligesom den skal redegøre for, hvordan de ansøgte timer tænkes anvendt.

Udtalelse fra anden faglig sagkyndig person

Udtalelser fra faglig sagkyndig person skal ligesom PPR-udtalelsen indeholde en vurdering af elevens vanskeligheder og behov samt forslag til, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes.