Støtteformer

Elev ved computer

Elever på frie grundskoler kan få SPS i form af for eksempel lærertimer og hjælpemidler.

Betingelser

Paragraftegn

Læs om betingelserne for at få specialpædagogisk støtte til elever på frie grundskoler.

Sådan søger du

Papiransøgning

Det er altid skolen, der søger om specialpædagogisk støtte til elever på frie grundskoler.

Spørgsmål og svar

Fingre på tastatur

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om specialpædagogisk støtte.